Ali so električne ladje ladje prihodnosti? - E-vozila

Ali so električne ladje ladje prihodnosti?

Pomorski promet predstavlja okoli 2 % vseh svetovnih emisij.

Kar pravzaprav ni malo. Kljub temu tako pomorski kot letalski promet nista bila vključena v kjotski protokol. Prve prave zahteve po omejitvah škodljivih izpušnih plinov tudi za ti dve področji so še sveže. Zdaj marsikateremu podjetju gori pod petami. Dirka za gradnjo oziroma razvoj za ladjo prihodnosti se je začelo.


V naslednjih desetletjih za polovico manj emisij

Mednarodna pomorska organizacija IMO (Interntional Maritime Organization), del Združenih narodov s 173 državami članicami, je aprila letos odobrila prve splošne predloge za zmanjšanje emisij v pomorstvu. Slednji naj bi bistveno znižali količino toplogrednih plinov, kakor hitro je mogoče.

Standardi za zmanjšanje emisij bodo v veljavo stopili z letom 2030. Organizacija tako od ladjevskih podjetij pričakuje, da bodo do leta 2050 emisije zmanjšali na 50 % izpustov iz leta 2008. Po mnenju strokovnjakov je to premalo časa za izgradnjo in uporabo plovil, ki bi prinesla ustrezne rezultate.

Izboljšave za boljše rezultate

Najhitrejši odgovor na vprašanje emisij bi bile seveda jadrnice. Nedvomno lahko pričakujemo, da se bodo določene ladjedelnice oprle prav na pogon na veter. Kakšne možnosti ostanejo drugim?

Po besedah Mednarodne federacije transportnih delavcev (ITF) bi lahko z manjšimi posegi prišli daleč. Bolje zasnovane ladje bi tako zmanjšale porabo goriva ter količino emsiji za 10 do 15 % pri manjših oziroma do 25 % pri večjih ladjah. Predlagane spremembe vključujejo uporabo aluminija namesto težjega jekla, premazovanje ladijskega trupa za nižje trenje, izkoriščanje toplote, ki jo proizvajajo motorji, počasnejšo plovbo, ki bi zmanjšala potrošnjo goriva …

Eden izmed ukrepov je tudi črpanje stisnjenega zraka izpod trupa ladje, pri čemer se ustvari tepih iz mehurčkov. Tako bi se trenje zmanjšalo za 3 %. Dodatno bi učinkovitost delovanja ladje povečala uvedba dveh propelerjev, ki se vrtita v nasprotnih smereh.

Daleč najpomembnejša je sprememba oblike ladijskega trupa ter uporaba nove vrste goriva. Slednje žal še ni v celoti možno, bi pa lahko z omenjenimi rešitvami emisije zmanjšali tudi do 40 %.

Električne ladje za 2050?

V zadnjih parih letih smo že videli velike spremembe na področju pomorskega prometa. Na Kitajskem tako že pluje prva električna tovorna ladja, na Norveškem se povečuje število električnih trajektov, kar je trend, ki mu sledita tudi Švedska in Danska.

Na kratke razdalje električna plovila dosegajo lepe rezultate. A uporaba električnih plovil (še) ni popolna rešitev, predvsem zaradi omejenega dometa in akumulatorjev, ki zavzamejo veliko prostora in teže. Alternativa bi bila izgradnja plovila, ki bi po potrebi preklapljala med različnimi vrstami goriva. Kar je seveda mogoče, vendar tehnično in stroškovno zahtevnejše. Druge rešitve obsegajo sončno energijo, pogon na veter ali utekočinjeni zemeljski plin, biogoriva ipd.

Na katero možnost bi stavili vi?

 

Viri: