Koliko CO2 proizvede električni avto glede na vir elektrike? - E-vozila

Koliko CO2 proizvede električni avto glede na vir elektrike?

Bloomberg NEF je analiziral učinkovitost posameznih vrst goriva glede na prevoženo kilometrino. Vas zanima, kakšna bi bila poraba bencina, premoga in zemeljskega plina oziroma koliko vetrne ali solarne energije bi bilo potrebno za enako prevoženo razdaljo?

Učinkovitost je lastnost, po kateri se ljudje le (pre)radi zgledujemo, kadar smo v fazi zbiranja in nakupovanja novega izdelka. Pri avtomobilih ni nič drugače: zanimajo nas pospeški, moč motorja, poraba goriva … Tokrat se bomo osredotočili na učinkovitost posameznega vira elektrike za električni avto ter na emisije, ki pri tem nastanejo.


Premog

Kljub napredku imajo elektrarne na premog pri pretvarjanju toplotne energije v elektriko še vedno velike izgube: le 35 % energije, nastale pri izgorevanju, se pretvori v elektriko. Do 10 % energije se lahko porazgubi pri potovanju elektrike po električnem omrežju. Pri sežigu 140 kilogramov premoga nastane okoli 310 kilogramov CO2, kar je še vedno za 40 kg manj kot pri klasičnem avtomobilu.

Zemeljski plin

Elektrarna na zemeljski plin bi za 33 kWh energije porabila 70,80 m2. Te elektrarne imajo sicer boljši izkoristek (50 %) kot elektrarne na premog (35 %) in so tudi veliko bolj čiste. Nastala količina CO2 za 1600 km znaša okoli 170 kg.

Sončna energija

 Na učinkovitost sončnih celic vpliva (presenetljivo, ne?) velikost površine. Običajna 10 kW solarna plošča za na streho porebuje sedem dni, da generira 33 kWh električne energije, potrebne za 1600 km dolgo vožnjo. Če za osnovo vzamemo srednje veliko solarno polje, kot je 25-megavatna DeSoto, ki ustreza velikosti nogometnega igrišča, bi le-ta isto količino električne energije proizvedel v pičlih 3,2 minutah. Solarne celice na dan delujejo le z 20 % kapaciteto, zato je njihova učinkovitost manjša od ostalih virov energije.

Vetrna energija

Podobno kot pri sončni energiji tudi pri vetrni energiji velikost turbine vpliva na količino proizvedene elektrike. 80-metrska vetrnica za proizvodnjo 33 kWh energije potrebuje 33 minut.

Koliko energije porabi električni avto glede na vir elektrike?

 

  Premog Bencin Zemeljski plin Sončna energija Veter (80-metrska vetrnica)
Poraba na 1600 km 130 kg 151 L 70,80 m2 7 dni (domači solarni sistem) 33 min
Izkoristek 35 % (+10% izguba na omrežju) 50 % 20 %
Količina proizvedenega CO2 (kg) 310 350 170 0 0

Če povzamemo: pozimi bi Chevrolet Impala od New Yorka do Dayton Beach v Floridi (okoli 1600 km razdalje) porabila 151 litrov bencina. Za enako razdaljo bi Tesla S zahteval 70,80  zemeljskega plina, 130 kg premoga oziroma 33 minut delovanja ogromne vetrne turbine.

 

Vir: