Električna vozila in vozila z notranjim izgorevanjem: Kje je manj emisij? - E-vozila

Električna vozila in vozila z notranjim izgorevanjem: Kje je manj emisij?

Hibridna električna vozila (HEV), priključni električni hibridi (PHEV) ter v celoti električna vozila (EV) načeloma pri vožnji producirajo nižje količine izpušnih plinov kot vozila z motorji z notranjim izgorevanjem.

A vir elektrike ter izdelava baterij, ki poganjajo električna vozila, terjata svoj davek na okolje.


Kakšne so emisije?

EV in PHEV (kadar za delovanje porabljajo samo elektriko) kot prevozno sredstvo niso vir izpušnih plinov. Kar pa ne pomeni, da pri uporabi EV in PHEV ni emisij. Zlasti v državah, ki se za proizvodnjo elektrike zanašajo na fosilna goriva, električna vozila niso več 100 % okolju prijazna.

Ameriški AFDC (Alternative Fuels Data Center) je objavil, da v Ameriki v povprečju 31,82 % elektrike pridobivajo iz zemeljskega plina, 30,19 % iz premoga in 20,12 % iz nuklearnih elektrarn. Obnovljivi viri energije skupno proizvedejo okoli 10 %. Statistika AFDC nadaljnje razkriva, da letne emisije CO2 za Ameriko v povprečju za EV znašajo 4455 g, za PHEV 6109 g, za hibridna vozila 6258 g ter 11435 g za vozila z motorji z notranjim izgorevanjem.

Za občutek: po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije še vedno največ elektrike proizvedemo v jedrskih elektrarnah in termoelektrarnah. Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije znaša 21,96 %. Brez načrtnega usmerjanja v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov, se količina izpustov CO2 ne bo bistveno spremenila.

Viri elektrike dvigujejo številke

Japonska Mazda je pred časom naredila grobe izračune o dejanskih emisijah CO2 pri različnih vozilih glede na vrsto pogona, pri čemer so upoštevali celotni proces izdelave vozila. Pri električnih vozilih so tako upoštevali način pridobivanja elektrike, pri avtomobilih na bencin pa izpuste, ki nastanejo pri predelavi nafte ter transporta do končnega potrošnika.

Po izračunih naj bi električni avtomobil srednje velikosti na 100 km porabi 20 kWh, Če bi se za pridobivanje električne energije uporabil premog, bi realne emisije CO2 tega vozila znašale 200 g/km. V kolikor bi pri računanju upoštevali različne vire elektrike, bi ta številka padla na 128 g/km. Povprečni avtomobil na bencin naj bi po Mazdinih izračunih imel 156 g emisij na kilometer.

Emisije izdelave baterij = emisije večletne vožnje motorjev na notranje izgorevanje?

Po izračunih raziskave švedskega inštituta IVL, naj bi produkcija Tesla baterij prinesla toliko emisij CO2 kot  8,2 let vožnje vozila na dizel ali bencin. Produkcija baterij manjših velikosti (npr. za Nissan Leaf) to številko zmanjša na 2,7 let.

Nissan Leaf z 30 kWh baterijo tako pred nakupom “proizvede” 5,3 tone CO2, Tesla Model S s 100 kWh pa okoli 17,5. Številke so visoke in nič kaj okolju prijazne. Vendarle gre za grobe ocene, ki temeljijo na številnih predpostavkah – recimo, da 50 % porabljene električne energije, vključene v izračun, pridobimo iz premoga.

Kako se to prevede v prakso?

Zaradi različne strukture, oblike, modela in proizvodnje baterij je težko govoriti o natančnih številkah. V povprečju naj bi pri proizvodnji baterij nastalo okoli 150-200 kg CO2 in se porabilo okoli 350-650 MJ na kWh izdelane baterije.

Okoli 50 % vseh emisij nastane pri izdelavi baterije, medtem ko rudarjenje doprinese nekje med 10-20 %. Zaradi omejenega nabora podatkov na voljo ni moč reči, kako oziroma v kolikšni meri teža in kWh baterije vpliva na količino izpustov. A trendi nakazujejo, da z velikostjo baterije skorajda linearno narastejo tudi emisije.

Priporočila za zmanjševanje emisij

Na manjše izpuste toplogrednih plinov lahko vplivamo:

  • Z izbiro električnih vozil z baterijami manjših dimenzij. Večja kot je baterija, več izpustov nastane pri izdelavi le-te.
  • S proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Vir elektrike močno vpliva na onesnaževanje okolja – pridobivanje elektrike iz premoga ali zemeljskih plinov še vedno močno škodujejo okolju.
  • Z recikliranjem baterij električnih vozil. Na količino izpustov, ki nastanejo pri proizvodnji baterije, najbolj vpliva elektronika. Kobalt, nikelj in baker je sicer možno reciklirati, zaenkrat pa to še ne velja za celotno baterijo.
  • Z uporabo priključnih hibridov.

 

Viri: