Električni avti imajo 50 % manj emisij kot klasični modeli - E-vozila

Električni avti imajo 50 % manj emisij kot klasični modeli

Avtomobili v prometu

Kolikšne so dejanske emisije toplogrednih plinov za posamezne modele avtomobilov, je pogosto predmet debate v avtomobilski industriji.

Tako raziskave kot strokovnjaki se redko strinjajo glede številk. Nekateri poročajo, da emisije, ki nastanejo pri proizvodnji in uporabi električnih vozil, niso zanemarljivo nizke. V splošnem pa velja, da so električni avti okolju prijaznejši kot avtomobili na dizel ali bencin.


Električni avti imajo 50-60 % manj emisij

V raziskavi, ki so jo izvedli pred leti v raziskovalnem centru Joint Research Centre, so ocenili, da uporaba električnih vozil zmanjša količino ogljika za 50 do 60 % v primerjavi z vozili z motorji z notranjim izgorevanjem (MNZ). Na količino izpuščenega ogljika sicer kritično vpliva uvoz elektrike. Elektrika, uvožena iz držav, kjer uporabljajo okolju prijaznejše vire za električno proizvodnjo, zmanjša izpuste ogljika tudi v državi, kamor je bila izvožena.

Po izračunih je pri nizkih napetostih gostota izpuščenega ogljika znašala okoli 447 g CO2/kWh, kar je za 17 % manj kot leta 2009.

Baterijski električni avti bistveno manj vplivajo na okolje

Iz Well-to-Wheel študij, ki upoštevajo samo uporabo električnega vozila, ne pa proizvodnje, vemo, da sta proizvodnja elektrike ter nivo elektrifikacije vozila pomembna dejavnika pri količini izpustov toplogrednih plinov. Metodologija LCA (Life Cycle Assesment) za razliko od Well-to-Wheel metod upošteva vse faze življenja vozila – od rudarjenja surovin, proizvodnje komponent, proizvodnje vozila, transporta, uporabe pa vse do konca življenjske dobe avtomobila.

Bruseljska univerza – Vrije Universiteit Brussels – je tako na podlagi ocen metodologije LCA prišla do zaključka, da baterijska električna vozila (BEV) bistveno manj vplivajo na okolje kot klasična vozila. Po rezultatih naj bi tako BEV bistveno manj vplivala na klimatske spremembe in kakovost zraka v mestih kot konvencionalna vozila. Uporaba obnovljivih virov energije ter optimizacija proizvodnje baterij bi te vplive drastično zmanjšali. Podobno bi lahko z zmanjšanjem teže vozila omilili negativne posledice uporabe električnih vozil.

Avtorji raziskave so nadaljnje izpostavili pomen recikliranja baterij ter rabljenih materialov. Tako bi zmanjšali potrebo po novih surovinah ter znižali emisije toplogrednih plinov.

Ne glede na vir elektrike, so električna vozila boljša

Študija nevladne organizacije Transport & Environment sicer temelji na VUB raziskavi in podobno ugotavlja, da so EV boljša za okolje od vozil na bencin ali dizel. Tudi v primeru, ko je elektrika pridobljena v elektrarnah z visokimi emisiji toplogrednih plinov, je ogljični odtis električnih vozil nižji kot pri vozilih na bencin ali dizel.

Tudi kritične kovine in redki zemeljski minerali, potrebni za izdelavo EV, v naslednjih desetletjih ne bi smeli postati problem, saj jih po besedah raziskovalcev še ne bo primanjkovalo. Pri tem poudarjajo, da se je potrebno preusmeriti na drugačne načine grajenja zaloge, saj uvoz surovin prinese določeno odvisnost od države izvoznice.

Vseeno so Transport & Environment študijo končali z mislijo, da je potrebno poskrbeti za ustrezno recikliranje kovin iz starih baterij, da tako ostanejo del dobavne verige EV.

 

Viri: