Porast uporabe obnovljivih virov energije - E-vozila

Porast uporabe obnovljivih virov energije

Zaradi koronavirusa se je poraba električne energije v letošnjem letu zmanjšala, pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije se je pri tem povečalo. Številne evropske države zapirajo termoelektrarne na premog.


V letošnjem letu je bilo 40 % elektrike v Evropski uniji pridobljene z izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Delež električne energije, pridobljene iz fosilnih goriv, je znašal 34 %. Uporaba zelenih virov je narasla za 11 %, uporaba fosilnih goriv pa padla za 18 %. Nove vetrne in sončne elektrarne ter ugodni vremenski pogoji so povečali delež teh virov pri pridobivanju elektrike. Rastoči delež zelene energije in manjše potrebe po elektriki so povzročile padec uporabe fosilnih goriv. Uporaba obnovljivih virov se je povečala za naslednje odstotke: vetrna energija za 11 %, solarna za 16 % in vodna za 12 %.

Kot smo omenili, se je uporaba premoga zmanjšala in to za 32 %, za 6 % se je zmanjšala tudi uporaba zemeljskega plina. Vse države Evropske unije, ki še uporabljajo premog kot gorivo za termoelektrarne, so njegovo porabo zmanjšale. Če gledamo absolutno, je največji količinski padec uporabe premoga deležna Nemčija – 31 TWh (39 %). Države z največjimi odstotnimi padci pa so naslednje:

  • Portugalska: 95 %,
  • Španija: 58 %,
  • Grčija: 58 %,
  • Avstrija: 54 %,
  • Irska: 48 %.

Avstrija in Švedska sta v marcu zaprli svoji zadnji elektrarni, ki uporabljata premog. Pri trendu uporabe zelenih virov energije izstopa le Poljska, ki se ni hotela zavezati k evropskemu klimatskemu načrtu do leta 2050. Ker je Nemčija zmanjšala porabo premoga, jo je po količini proizvedene energije s pomočjo premoga Poljska prehitela. Medtem se je poraba premoga nekoliko zmanjšala tudi v Sloveniji.

 

Povzeto po: Electrek

J. R.