EKO Sklad: Subvencije za električne avte ostajajo enake, za hibride manjše - E-vozila

EKO Sklad: Subvencije za električne avte ostajajo enake, za hibride manjše

Eko sklad je znižal subvencijo pri nakupu priključnih hibridov za več kot polovico. Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za občane  in podjetja prinašata naslednje novosti:

Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) je objavil spremenjena poziva za pridobitev nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam in podjetjem pri nakupu električnega avtomobila.


Pri električnih vozilih se višina nepovratnih sredstev ne spreminja, zato lahko zaprosite za:

  • 7.500 evrov subvencije za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1 (to so vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža);
  • 4.500 evrov subvencije za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 (to so vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.

Pri priključnih hibridih pa se je znesek iz 4.500 evrov zmanjšal na 2.000 evrov, torej ste upravičeni do:

  • 2.000 evrov subvencije za nakup novega/testnega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali za nakup novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.
  • omejitev emisij CO2 za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) se zniža z 80 g CO2/km na 50 g CO2/km,
  • višina spodbude se pri kategoriji vozil L7e zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri priključnem (plug-in) hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri vozilih kategorije L6e zniža s 3.000 EUR na 1.500 EUR.

Eko sklad je dodatno omejil najvišjo dovoljeno mejo emisij CO2 z 80 gramov na 50 gramov na kilometer pri priključnih hibridih in električnih vozilih s podaljševalnikom dosega. Znižali so tudi višino subvencije za vozila kategorije L6e (to so lahka štirikolesa) in sicer s 3.000 evrov na 1.500 evrov.

Eko sklad obenem opozarja, da je “glede na veliko število prejetih vlog občanov trenutni čas obdelave vloge okrog 6 mesecev, vendar se z izvajanjem naložbe lahko začne že takoj po oddaji vloge na naslov Eko sklada. Subvencija je izplačana v 60 dneh od prejema zaključne dokumentacije in podpisane pogodbe.”

Za nakup novih e-vozil je za občane in za pravne osebe na voljo po 1,8 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud.

 

Vir: https://www.energetika-portal.si